Identificatieplicht

Ieder dient zich ten alle tijde te kunnen identificeren door middel van een geldig legitimatiebewijs en verzekeringspasje, dit om misbruik en fraude te voorkomen van uw patiëntendossier en verzekering. Dit geldt ook voor personen onder de 14 jaar.

Mobiel

Mobiel bellen is niet toegestaan in de wachtruimte, dit om overlast naar derden te voorkomen.

Afspraak

U wordt alleen behandeld op afspraak. Deze kan telefonisch worden gemaakt, een aanvraag kan worden ingediend via de e-mail.

Het annuleren van een afspraak moet 24 uur voor de geplande afspraak, dit kan telefonisch of per

e-mail. Is de afspraak niet of niet tijdig geannuleerd, dan is Timko genoodzaakt om de verloren gereserveerde tijd in rekening te brengen. Bij het herhaaldelijk niet nakomen van afspraken, behouden we ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt.

Indien u een mobiel telefoonnummer aanlevert, zenden wij u een sms een dag voor uw afspraak als herinnering. Hier worden geen rechten aan ontleend. Mocht u geen herinnering ontvangen, dan houdt dit niet in dat uw afspraak is vervallen.

Behandelkamer

Per patiënt mag er 1 begeleider mee in de behandelkamer, dit om de rust te bewaken en belemmering van de werkzaamheden te voorkomen.

Pijnklachten

Pijnklachten proberen wij te verhelpen binnen 24 uur. U zult in overleg akkoord moeten gaan met het aangeboden tijdstip en behandelaar. Indien u ernstige pijnklachten heeft die niet te bestrijden zijn met een pijnstiller, ongeval of heeft u een nabloedingen in de avonduren/weekend dan kunt u contact opnemen met de nooddienst ETV. Voor het gebruik maken van de nooddienst zult u akkoord moeten gaan met de door hun opgestelde voorwaarden en tarieven.

Betalingen

Indien u onder de 18 jaar bent, bijzondere tandheelkundige behandeling heeft ondergaan of een tandartsenverzekering heeft dragen wij uw nota over aan factoringmaatschappij Fa-med. Fa-med dient uw nota in bij u verzekeraar en verzorgt uw eventuele particuliere rest nota. Wilt u betalingsafspraken maken, dan kan dit uitsluitend via Fa-med. Indien u betalingen niet voldoet binnen een bepaald termijn of veelvuldig te late betalingen voldoet, kan Timko uw nota niet meer overdragen naar Fa-med. Met tot gevolg dat u een betaling moet doen bij uw behandeling via contant of pin. De betaalde nota die u mee krijgt, kunt u alsnog zelf indienen bij uw verzekeraar.

Indien u 18 jaar of ouder bent en niet in het bezit bent van een tandartsenverzekering dan vragen wij u een betaling te voldoen bij de behandeling via contant of pin. De tandarts laat vooraf weten wat de kosten zullen zijn en op uw akkoord, wordt de behandeling uitgevoerd.

Verantwoordelijkheid

U als patiënt heeft de verantwoordelijkheid om de correcte gegevens met betrekking op uw verzekering, adres en telefoonnummer aan Timko door te geven. Ook het correct en naar waarheid aanleveren van gegevens over uw medische gezondheid.

Timko is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen.

Gedragsregels

Het is niet toegestaan om, overlast te veroorzaken, geweld te gebruiken (in woord en/of daad) of iemand te bedreigen of seksueel te intimideren.

Ongepast gedrag staan wij niet toe. Iemand die de regels overtreedt spreken we hierop aan. Bij bedreiging of diefstal doen wij aangifte bij de politie. Tot gevolg kan het behandelingsovereenkomst worden beëindigd en u uit te schrijven als patiënt.

Afspraak maken
close slider

Maak een afspraak

  • Datumnotatie:DD dash MM dash JJJJ