Prijzen 2019

Een uitgebreid overzicht betreft de tarieven van onze behandelingen vindt u hieronder terug.

Tarieven 2019

C11

Periodieke controle

€ 21,78

C13

Probleemgericht consult

€ 21,78

C22

Schriftelijke medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen

€ 21,78

C28

Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan

€ 103,16

C29

Studiemodellen t.b.v. behandelplan*

€ 28,66

C65

Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak

€ 57,31

C80

Mondzorg aan huis

€ 17,19

C84

Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie

€ 45,85

C85

Weekendbehandeling

€ 21,78

C86

Avondbehandeling

€ 21,78

C87

Nachtbehandeling

€ 21,78

X10

Maken en beoordelen kleine röntgenfoto

€ 16,05

X11

Beoordelen kleine röntgenfoto

€ 12,04

X21

Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto

€ 68,77

X22

Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak

€ 68,77

X23

Beoordelen kaakoverzichtsfoto

€ 25,22

X24

Maken en beoordelen schedelfoto

€ 30,95

X34

Beoordelen schedelfoto

€ 22,92

X25

Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto

€ 194,86

X26

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

€ 57,31

M01

Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten

€ 12,85

M02

Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten

€ 12,85

M03

Gebitsreiniging, per 5 minuten

€ 12,85

M05

Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit

€ 25,79

M32

Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek*

€ 17,19

M30

Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament

€ 5,73

M40

Fluoridebehandeling

€14,33

M61

Mondbeschermer *

€ 25,79

A15

Oppervlakte verdoving

€ 7,45

A10

Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving

€ 14,33

A20

Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie

€ 0,00

B10

Introductie roesje (lachgassedatie)

€ 28,66

B11

Toediening roesje (lachgassedatie)

€ 28,66

B12

Overheadkosten roesje (lachgassedatie)

€ 35,77

V71

Eénvlaksvulling amalgaam

€ 24,07

V72

Tweevlaksvulling amalgaam

€ 38,40

V73

Drievlaksvulling amalgaam

€ 49,86

V74

Meervlaksvulling amalgaam

€ 69,92

V81

Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 35,33

V82

Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 49,86

V83

Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 61,32

V84

Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 81,38

V91

Eénvlaksvulling composiet

€ 45,85

V92

Tweevlaksvulling composiet

€ 60,18

V93

Drievlaksvulling composiet

€ 71,64

V94

Meervlaksvulling composiet

€ 91,70

V15

Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal

€ 68,77

V30

Fissuurlak, eerste element

€ 25,79

V35

Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting

€ 14,33

V40

Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen

€ 5,73

V50

Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje

€ 11,46

V70

Parapulpaire stift *

€ 11,46

V80

Wortelkanaalstift *

€ 20,06

V85

Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element *

€ 8,60

E01

Wortelkanaalbehandeling consult

€ 21,78

E02

Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

€ 40,12

E03

Consult na tandheelkundig ongeval

€ 31,52

E60

Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel*

€ 45,85

E04

Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten

€ 46,74

E13

Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal

€ 103,16

E14

Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

€ 149,01

E16

Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

€ 194,86

E17

Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen

€ 240,71

E85

Elektronische lengtebepaling

€ 14,33

E19

Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting

€ 17,19

E66

Wortelkanaalbehandeling van melkelement

€ 45,85

E51

Verwijderen van kroon of brug

€ 34,39

E52

Moeilijke wortelkanaalopening

€ 28,66

E53

Verwijderen van wortelstift

€ 40,12

E54

Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal

€ 28,66

E55

Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

€ 28,66

E56

Voortgezette behandeling met iatrogene schade*

€ 40,12

E57

Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie

€ 28,66

E61

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting

€ 80,24

E62

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting

€ 51,58

E63

Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) *

€ 42,98

E64

Afsluiting van open wortelpunt

€ 45,85

E77

Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal

€ 57,11

E78

Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal

€ 28,66

E90

Inwendig bleken, eerste zitting

€ 45,85

E95

Inwendig bleken, elke volgende zitting

€ 17,19

E97

Uitwendig bleken per kaak *

€ 71,64

E40

Directe pulpa-overkapping

€ 28,66

E42

Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

€ 11,46

E43

Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval *

€ 22,92

E44

Verwijderen spalk, per element

€ 5,73

E45

Aanbrengen rubberdam

€ 11,46

E31

Snij-/ hoektand

€ 114,62

E32

Premolaar

€ 160,47

E33

Molaar

€ 206,32

E34

Aanbrengen retrograde vulling *

€ 22,92

E36

Het trekken van een element met re-implantatie *

€ 80,24

E37

Kijkoperatie

€ 68,77

E86

Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling

€ 77,37

E87

Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling

€ 57,31

R08

Eenvlaks composiet inlay *

€ 68,77

R09

Tweevlaks composiet inlay *

€ 131,82

R10

Drievlaks composiet inlay *

€ 171,94

R11

Eenvlaksinlay *

€ 103,16

R12

Tweevlaksinlay *

€ 160,47

R13

Drievlaksinlay *

€ 229,25

R14

Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties

€ 28,66

R24

Kroon *

€ 252,17

R28

Endokroon, indirect vervaardigd *

€ 68,77

R29

Confectiekroon *

€ 41,58

R31

Opbouw plastisch materiaal

€ 57,31

R32

Gegoten opbouw, indirecte methode *

€ 57,31

R33

Gegoten opbouw, directe methode *

€ 114,62

R40

Eerste brugtussendeel *

€ 171,94

R45

Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel *

€ 85,97

R46

Brugverankering, per anker *

€ 57,31

R49

Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen

€ 143,28

R50

Metalen fixatiekap met afdruk *

€ 28,66

R55

Gipsslot met extra afdruk *

€ 28,66

R60

Plakbrug zonder preparatie *

€ 114,62

R61

Plakbrug met preparatie *

€ 171,94

R65

Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

€ 40,12

R66

Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee

€ 22,92

R70

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker

€ 63,04

R71

Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond *

€ 63,04

R72

Vernieuwen schildje van plastisch materiaal

€ 34,39

R73

Aanbrengen extra retentie of pinnen in schildje

€ 22,92

R74

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties *

€ 22,92

R75

Opnieuw vastzetten plakbrug *

€ 57,31

R76

Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon

€ 28,66

R77

Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element

€ 28,66

R78

Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie *

€ 68,77

R79

Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie *

€ 114,62

R80

Temporaire, eerste voorziening *

€ 28,66

R85

Temporaire, volgende voorziening *

€ 11,46

R90

Gedeeltelijk voltooid werk *

€ 0,00

G01

Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)

€ 143,28

G02

Spieractiviteitsmeting en registratie

€ 91,70

G03

Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling

€ 63,04

G61

Instructie spieroefeningen

€ 57,31

G62

Occlusale spalk *

€ 154,74

G63

Repositiespalk *

€ 229,25

G64

Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties

€ 28,66

G65

Indirect planmatig inslijpen *

€ 315,22

G66

Biofeedbacktherapie

€ 51,58

G67

Behandeling triggerpoint *

€ 63,04

G68

Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk *

€ 45,85

G33

Aanbrengen front/hoektandgeleiding *

€ 57,31

G69

Opbeetplaat *

€ 63,04

G10

Niet-standaard beetregistratie

€ 85,97

G11

Scharnierasbepaling

€ 85,97

G12

Centrale relatiebepaling

€ 80,24

G13

Protrale/laterale bepalingen

€ 57,31

G14

Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie

€ 515,81

G15

Toeslag voor het behouden van beethoogte

€ 28,66

G16

Therapeutische positiebepaling

€ 28,66

G20

Beetregistratie intra-oraal

€ 57,31

G71

Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) *

€ 286,56

G72

Controlebezoek MRA

€ 28,66

G73

Reparatie MRA met afdruk *

€ 45,85

H11

Trekken tand of kies

€ 42,98

H16

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

€ 32,09

H21

Kosten hechtmateriaal

€ 5,92

H26

Hechten weke delen

€ 63,04

H33

Hemisectie van een molaar

€ 68,77

H50

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling

€ 57,31

H55

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling

€ 17,19

H90

Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B

€ 57,31

H35

Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap

€ 68,77

H40

Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak

€ 51,58

H41

Verwijderen van het lipbandje of tongriempje

€ 34,39

H42

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting

€ 68,77

H43

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting

€ 91,70

H44

Primaire antrumsluiting

€ 63,04

H59

Behandeling kaakbreuk, per kaak

€ 80,24

H60

Marsupialisatie

€ 80,24

H65

Primaire sluiting

€ 154,74

H70

Lappige fibromen, Schlotterkamm tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak

€ 80,24

H75

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak

€ 154,74

H80

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

€ 108,89

H85

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak

€ 183,40

P60

Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit

€ 34,39

P65

Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit

€ 28,66

P17

Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur

€ 57,31

P10

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen *

€ 85,97

P15

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen *

€ 171,94

P16

Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

€ 63,04

P18

Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

€ 17,19

P34

Frame kunstgebit, 1-4 elementen *

€ 234,98

P35

Frame kunstgebit, 5-13 elementen *

€ 320,95

P31

Wortelkap met stift *

€ 143,28

P32

Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls

€ 85,97

P33

Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling

€ 57,31

P40

Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element

€ 14,33

P45

Noodkunstgebit *

€ 114,62

P21

Volledig kunstgebit bovenkaak *

€ 171,94

P25

Volledig kunstgebit onderkaak *

€ 229,25

P30

Volledig kunstgebit boven- en onderkaak *

€ 372,53

P36

Individuele afdruk zonder randopbouw

€ 28,66

P14

Individuele afdruk met randopbouw

€ 63,04

P37

Frontopstelling in aparte zitting

€ 34,39

P27

Reoccluderen

€ 57,31

P28

Naregistratie en remounten

€ 57,31

P38

Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur

€ 63,04

P39

Toeslag voor bepaling neutrale zone

€ 85,97

P41

Toeslag voor relinen van alginaatafdruk

€ 28,66

P42

Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling

€ 28,66

P43

Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen

€ 34,39

P29

Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit

€ 45,85

P06

Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak

€ 40,12

P01

Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak *

€ 40,12

P02

Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak *

€ 85,97

P03

Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak *

€ 57,31

P04

Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak *

€ 85,97

P70

Opvullen overkappingsprothese op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak *

€ 160,47

P07

Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak *

€ 17,19

P08

Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak *

€ 45,85

P56

Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak

€ 40,12

P51

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak *

€ 40,12

P52

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak *

€ 85,97

P53

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak *

€ 57,31

P54

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak *

€ 85,97

P57

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak *

€ 17,19

P58

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak *

€ 45,85

P78

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak *

€ 45,85

P79

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak *

€ 45,85

T11

Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus

€ 151,88

T12

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

€ 166,21

T21

Grondig reinigen wortel, complex

€ 30,95

T22

Grondig reinigen wortel, standaard

€ 22,92

T31

Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling

€ 88,83

T32

Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling

€ 103,16

T33

Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling

€ 45,85

T41

Beperkt consult parodontale nazorg

€ 60,18

T42

Consult parodontale nazorg

€ 87,11

T43

Uitgebreid consult parodontale nazorg

€ 115,77

T44

Complex consult parodontale nazorg

€ 154,17

T60

Evaluatie-onderzoek met pocketstatus

€ 151,88

T61

Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

€ 166,21

T70

Flapoperatie tussen 2 elementen

€ 186,27

T71

Flapoperatie per sextant (één zesde deel)

€ 286,56

T72

Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)

€ 343,87

T73

Directe post-operatieve zorg, kort

€ 57,31

T74

Directe post-operatieve zorg, uitgebreid

€ 154,17

T75

Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

€ 149,01

T76

Tuber- of retromolaarplastiek

€ 71,64

T80

Tandvleestransplantaat

€ 123,22

T81

Tuber- of retromolaarplastiek

€ 100,30

T82

Tandvleescorrectie per element

€ 54,45

T83

Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel)

€ 143,28

T84

Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) *

€ 343,87

T85

Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element verrichting, gelijktijdig met flapoperatie *

€ 114,62

T86

Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal

€ 186,27

T87

Kroonverlenging per element

€ 186,27

T88

Kroonverlenging per sextant

€ 343,87

T89

Directe post-operatieve zorg, kort

€ 57,31

T90

Directe postoperatieve zorg, uitgebreid

€ 154,17

T91

Pocketregistratie

€ 34,39

T92

Parodontiumregistratie

€ 68,77

T93

Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling *

€ 40,12

T94

Behandeling tandvleesabces

€ 77,37

T57

Toepassing lokaal medicament *

€ 61,90

T95

(Draad)Spalk *

€ 22,92

T96

Uitgebreide Voedingsanalyse

€ 57,31

J97

Overheadkosten implantaten

€ 171,85

J98

Overheadkosten pre-implantologische chirurgie

€ 97,25

J01

Initieel onderzoek implantologie

€ 63,56

J02

Verlengd onderzoek implantologie *

€ 97,79

J03

Proefopstelling *

€ 132,01

J05

Implantaatpositionering op grond van CT-scan

€ 44,00

J08

Aanbrengen botvervangers in extractie wond *

€ 19,56

J09

Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft *

€ 234,69

J10

Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting *

€ 146,68

J11

Prepareren donorplaats

€ 132,01

J12

Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft *

€ 141,79

J13

Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting *

€ 68,45

J07

Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik

€ 0,00

J06

Vrijleggen foramen mentale

€ 29,34

J15

Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft of in frontregio *

€ 83,12

J17

Aanvullende ophoging bodem bijholte *

€ 127,12

J18

Ophoging bodem bijholte orthograad *

€ 58,67

J19

Toeslag esthetische zone

€ 63,56

J20

Plaatsen eerste implantaat per kaak

€ 223,44

J23

Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) *

€ 73,34

J26

Moeizaam verwijderen implantaat

€ 161,35

J36

Verwijderen implantaat

€ 32,27

J27

Vervangen (eerste) implantaat

€ 223,44

J37

Vervangen volgend implantaat

€ 92,41

J29

Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler) *

€ 34,71

J30

Bindweefseltransplantaat per donorplaats

€ 102,68

J32

Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef *

€ 112,45

J33

Kosten implantaat

€ 314,04

J34

Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ meting

€ 9,78

J40

Twee magneten/drukknoppen *

€ 151,57

J41

Elke volgende magneet, drukknop *

€ 34,23

J42

Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak *

€ 200,46

J43

Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak *

€ 63,56

J44

Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon *

€ 24,45

J50

Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit *

€ 503,60

J51

Onder-klikgebit *

€ 327,58

J52

Boven-klikgebit *

€ 327,58

J53

Omvorming klikgebit *

€ 97,79

J54

Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten *

€ 127,12

J55

Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten *

€ 146,68

J56

Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten *

€ 171,13

J57

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten

€ 83,12

J58

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten

€ 107,56

J59

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten

€ 132,01

J60

Specifiek consult nazorg implantologie

€ 53,78

J61

Uitgebreid consult nazorg implantologie

€ 88,01

J70

Opvullen zonder staafdemontage *

€ 136,90

J71

Opvullen met staafdemontage op twee implantaten *

€ 171,13

J72

Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten *

€ 195,57

J73

Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten *

€ 220,02

J74

Reparatie zonder staafdemontage *

€ 53,78

J75

Reparatie met staafdemontage op twee implantaten *

€ 102,68

J76

Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten *

€ 127,12

J77

Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten *

€ 151,57

J78

Verwijderen en vervangen drukknop *

€ 24,45

J79

Verwijderen en vervangen steg *

€ 45,47

J80

Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit

€ 497,73

F121A

Eerste consult

€ 21,78

F122A

Vervolgconsult

€ 21,78

F123A

Controlebezoek

€ 13,65

F124A

Second opinion

€ 103,16

F125A

Maken gebitsmodellen *

€ 16,17

F126A

Beoordelen gebitsmodellen

€ 60,32

F127A

Multidisciplinair consult, per uur (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking (per uur, deelbaar in eenheden van vijf minuten)

€ 135,20

F127AV

Multidisciplinair consult, vijf minuten tarief (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking)

€ 11,27

F127BV

Multidisciplinair consult, vijf minuten tarief (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking)

€ 11,27

F127CV

Multidisciplinair consult, vijf minuten tarief (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking)

€ 11,27

F128CV

Prenataal consult, vijf minuten tarief

€ 6,57

F129C

Orthodontie in de eerste twee levensjaren

€ 1.381,68

F130C

Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontisch zorgaanbieder

€ 103,16

F131C

Vervaardigen van een diagnostische setup *

€ 69,72

F132C

Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie *

€ 30,86

F133C

Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie

€ 89,73

F151A

Intra-orale röntgenfoto (3×4 cm.)

€ 16,05

F152A

Occlusale opbeet röntgenfoto

€ 16,05

F155A

Vervaardiging orthopantomogram

€ 29,34

F156A

Beoordeling orthopantomogram

€ 17,20

F157A

Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto

€ 18,38

F158A

Beoordeling laterale schedelröntgenfoto

€ 51,31

F159A

Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto

€ 18,38

F160A

Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto

€ 51,31

F161A

Meerdimensionale kaakfoto

€ 137,55

F162A

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

€ 57,31

F401A

Plaatsen beugel categorie 0 *

€ 121,08

F411A

Plaatsen beugel categorie 1 *

€ 112,68

F421A

Plaatsen beugel categorie 2 *

€ 117,86

F431A

Plaatsen beugel categorie 3 *

€ 135,91

F441A

Plaatsen beugel categorie 4 *

€ 144,80

F451A

Plaatsen beugel categorie 5 *

€ 342,58

F461A

Plaatsen beugel categorie 6 *

€ 557,27

F471A

Plaatsen beugel categorie 7 *

€ 540,80

F481A

Plaatsen beugel categorie 8 *

€ 422,09

F491A

Plaatsen beugel categorie 9 *

€ 554,78

F492A

Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak

€ 93,86

F511A

Beugelconsult per maand categorie 1

€ 28,53

F512A

Beugelconsult per maand categorie 2

€ 28,53

F513A

Beugelconsult per maand categorie 3

€ 28,53

F514A

Beugelconsult per maand categorie 4

€ 28,53

F515A

Beugelconsult per maand categorie 5

€ 32,60

F516A

Beugelconsult per maand categorie 6

€ 40,75

F517A

Beugelconsult per maand categorie 7

€ 40,75

F518A

Beugelconsult per maand categorie 8

€ 48,90

F519A

Beugelconsult per maand categorie 9

€ 61,13

F521A

Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (beugel categorie 1 t/m 9)

€ 28,53

F531A

Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4

€ 28,53

F532A

Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8

€ 32,60

F533A

Nacontrole beugel categorie 6, 9

€ 40,75

F611A

Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur *

€ 119,82

F612A

Plaatsen intermaxillaire correctieveren

€ 117,86

F716A

Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur *

€ 25,79

F721A

Trekken tand of kies

€ 42,98

F722A

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

€ 32,09

F723A

Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) *

€ 80,73

F724A

Preventieve voorlichting en/ of instructie

€ 12,85

F810A

Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage *

€ 0,00

F811A

Reparatie of vervanging van beugel *

€ 28,32

F812A

Herstel en plaatsen van retentie-apparatuur *

€ 37,33

F813A

Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak *

€ 37,33

F814A

Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt *

€ 37,33

F815A

Verwijderen spalk

€ 5,73

F911A

Inkopen op uitkomst orthodontie

€ 2.318,04

F121B

Eerste consult

€ 21,78

F122B

Vervolgconsult

€ 21,78

F123B

Controlebezoek

€ 20,31

F124B

Second opinion

€ 103,16

F125B

Maken gebitsmodellen *

€ 30,86

F126B

Beoordelen gebitsmodellen

€ 89,73

F127B

Multidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten)

€ 135,20

F130B

Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontisch zorgaanbieder

€ 103,16

F131B

Vervaardigen van een diagnostische setup *

€ 69,72

F132B

Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie *

€ 30,86

F133B

Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie

€ 89,73

F151B

intra-orale röntgenfoto (3×4 cm.)

€ 16,05

F152B

occlusale opbeet röntgenfoto

€ 16,05

F153B

extra-orale röntgenfoto (13×18 cm.)

€ 22,31

F154B

röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto’s

€ 27,34

F155B

vervaardiging orthopantomogram

€ 43,65

F156B

beoordeling orthopantomogram

€ 25,58

F157B

vervaardiging laterale schedelröntgenfoto

€ 27,34

F158B

beoordeling laterale schedelröntgenfoto

€ 76,33

F159B

vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto

€ 27,34

F160B

beoordeling voor-achterwaartse

€ 76,33

F161B

Meerdimensionale kaakfoto

€ 137,55

F162B

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

€ 57,31

F401B

Plaatsen beugel categorie 0 *

€ 122,77

F411B

Plaatsen beugel categorie 1 *

€ 196,13

F421B

Plaatsen beugel categorie 2 *

€ 204,55

F431B

Plaatsen beugel categorie 3 *

€ 233,59

F441B

Plaatsen beugel categorie 4 *

€ 247,90

F451B

Plaatsen beugel categorie 5 *

€ 558,43

F461B

Plaatsen beugel categorie 6 *

€ 909,88

F471B

Plaatsen beugel categorie 7 *

€ 843,44

F481B

Plaatsen beugel categorie 8 *

€ 676,53

F491B

Plaatsen beugel categorie 9 *

€ 932,01

F492B

Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak

€ 117,37

F511B

Beugelconsult per maand categorie 1

€ 60,63

F512B

Beugelconsult per maand categorie 2

€ 60,63

F513B

Beugelconsult per maand categorie 3

€ 60,63

F514B

Beugelconsult per maand categorie 4

€ 60,63

F515B

Beugelconsult per maand categorie 5

€ 66,69

F516B

Beugelconsult per maand categorie 6

€ 78,81

F517B

Beugelconsult per maand categorie 7

€ 60,63

F518B

Beugelconsult per maand categorie 8

€ 72,75

F519B

Beugelconsult per maand categorie 9

€ 90,94

F531B

Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4

€ 60,63

F532B

Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8

€ 60,63

F533B

Nacontrole beugel categorie 6, 9

€ 78,81

F611B

Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur *

€ 129,07

F612B

Plaatsen intermaxillaire correctieveren *

€ 204,55

F716B

Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur *

€ 25,79

F721B

Trekken tand of kies

€ 42,98

F722B

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

€ 32,09

F723B

Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) *

€ 100,94

F724B

Preventieve voorlichting en/ of instructie

€ 12,85

F810B

Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage *

€ 0,00

F811B

Reparatie of vervanging van beugel *

€ 42,14

F812B

Herstel en plaatsen van retentie-apparatuur *

€ 73,72

F813B

Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak *

€ 73,72

F814B

Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt *

€ 73,72

F815B

Verwijderen spalk

€ 5,73

F121C

Eerste consult

€ 21,78

F122C

Vervolgconsult

€ 21,78

F123C

Controlebezoek

€ 20,31

F124C

Second opinion

€ 103,16

F125C

Maken gebitsmodellen *

€ 30,86

F126C

Beoordelen gebitsmodellen

€ 89,73

F127C

Multidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten)

€ 135,20

F128C

Prenataal consult (deelbaar in eenheden van vijf minuten)

€ 78,81

F151C

Intra-orale röntgenfoto (3×4 cm.)

€ 16,05

F152C

Occlusale opbeet röntgenfoto

€ 16,05

F153C

Extra-orale röntgenfoto (13×18 cm.)

€ 22,31

F154C

Röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto’s

€ 27,34

F155C

Vervaardiging orthopantomogram

€ 43,65

F156C

Beoordeling orthopantomogram

€ 25,58

F157C

Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto

€ 27,34

F158C

Beoordeling laterale schedelröntgenfoto

€ 76,33

F159C

vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto

€ 27,34

F160C

Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto

€ 76,33

F161C

Meerdimensionale kaakfoto

€ 137,55

F162C

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

€ 57,31

F401C

Plaatsen beugel categorie 0 *

€ 122.77

F411C

Plaatsen beugel categorie 1 *

€ 368,06

F421C

Plaatsen beugel categorie 2 *

€ 387,10

F431C

Plaatsen beugel categorie 3 *

€ 453,06

F441C

Plaatsen beugel categorie 4 *

€ 485,44

F451C

Plaatsen beugel categorie 5 *

€ 823,37

F461C

Plaatsen beugel categorie 6 *

€ 1.346,34

F471C

Plaatsen beugel categorie 7 *

€ 1.298,80

F481C

Plaatsen beugel categorie 8 *

€ 1.111,41

F491C

Plaatsen beugel categorie 9 *

€ 1.559,74

F492C

Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak

€ 117,37

F511C

Beugelconsult per maand categorie 1

€ 60,63

F512C

Beugelconsult per maand categorie 2

€ 60,63

F513C

Beugelconsult per maand categorie 3

€ 60,63

F514C

Beugelconsult per maand categorie 4

€ 60,63

F515C

Beugelconsult per maand categorie 5

€ 66,69

F516C

Beugelconsult per maand categorie 6

€ 78,81

F517C

Beugelconsult per maand categorie 7

€ 78,81

F518C

Beugelconsult per maand categorie 8

€ 100,03

F519C

Beugelconsult per maand categorie 9

€ 118,22

F531C

Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4

€ 60,63

F532C

Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8

€ 66,69

F533C

Nacontrole beugel categorie 6, 9

€ 78,81

F611C

Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur *

€ 129,07

F612C

Plaatsen intermaxillaire correctieveren *

€ 387,10

F716C

Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur *

€ 25,79

F721C

Trekken tand of kies

€ 42,98

F722C

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

€ 32,09

F723C

Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) *

€ 100,94

F724C

Preventieve voorlichting en/ of instructie

€ 12,85

F810C

Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage *

€ 0,00

F811C

Reparatie of vervanging van beugel *

€ 42,14

F812C

Herstel of vervanging van retentieapparatuur *

€ 73,72

F813C

Plaatsen extra retentiebeugels, per kaak *

€ 73,72

F814C

Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt *

€ 73,72

F815C

Verwijderen spalk, per element *

€ 5,73

U05

Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten *

€ 13,84

C70

Keuringsrapport met bitewingfoto’s

€ 45,00

C75

Keuringsrapport zonder bitewingfoto’s

€ 60,00

C90

Niet nakomen van de afspraak

1e keer controle

2e keer controle

3e keer controle

1e keer behandeling bij tandarts

2e keer behandeling bij tandarts

3e keer controle/behandeling bij tandarts

€ 0,00

€ 15,00

€ 20,00

€ 25,00

€ 35,00

uitschrijving

G201

Intraveneuze sedatie of narcose

*

U35

Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten

15,06

C99

Gedeeltelijk voltooid werk consultatie en diagnostiek

X99

Gedeeltelijk voltooid werk consultatie en diagnostiek

M99

Gedeeltelijk voltooid werk preventieve mondzorg

V99

Gedeeltelijk voltooid werk vullingen

E99

Gedeeltelijk voltooid werk wortelkanaalbehandelingen

R99

Gedeeltelijk voltooid werk kronen en bruggen

G99

Gedeeltelijk voltooid werk kaakgewrichtsbehandelingen

H99

Gedeeltelijk voltooid werk chirurgische ingrepen

P99

Gedeeltelijk voltooid werk kunstgebitten

T99

Gedeeltelijk voltooid werk tandvleesbehandelingen

J99

Gedeeltelijk voltooid werk implantaten

* De materiaal- en/ of techniekkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht

* Betaalvoorwaarde

Promotie

€ 430

Topkwaliteit Kroon Gegoten Metaal met Porselein

Inclusief:
intakegesprek, anesthesie en techniekkosten
Exclusief:
recente röntgenfoto

€ 475

Topkwaliteit Kroon met Zirkonium

Inclusief:
intakegesprek, anesthesie en techniekkosten
Exclusief:
recente röntgenfoto

€ 1150

3 delige brug (Kroon, Dummy / gegoten metaal met Porselein)

Inclusief:
intakegesprek, anesthesie en techniekkosten
Exclusief:
recente röntgenfoto

€ 1290

3 delige brug (Kroon, Dummy / gegoten metaal met Zirkonium)

Inclusief:
intakegesprek, anesthesie en techniekkosten
Exclusief:
recente röntgenfoto

€ 175

Bleekmal boven en onderkaak (aangemeten)

Inclusief:
intakegesprek, techniekkosten, 2x 3ml spuiten bleekgel 16% en 1x 3ml fluoridegel

€ 1850

Plaatsen implantaat en Kroon gegoten metaal met Porselein

Inclusief:
intakegesprek, anesthesie en techniekkosten
Exclusief:
recente röntgenfoto

Onder voorbehoud van voldoende & gezond kaakbot

Vragen of liever telefonisch contact?

Wij bellen u zo snel mogelijk terug!

Openingstijden

Maandag t/m Vrijdag van 09.00 tot 17.30uur
Zaterdag: 10.00 – 15.00 uur (op afspraak)

Telefoonnummers

Regulier: 040 236 4711

Nooddienst: 0900 – 543 7745

Afspraak maken

  • Datumnotatie:DD dash MM dash JJJJ